2020 සිංහල හා දෙමළ අළුත් අවුරුද්ද  හා නැකත් චාරිත්‍ර

ශක වර්ෂ 1942 හෙවත් ව්‍යවහාර වර්ෂ 2020 සිංහල අලුත් අවුරුදු නැකත් චාරිත්‍ර 

නව සඳ බැලීමට:

අභිනව චන්ද්‍ර වර්ෂය සඳහා මාර්තු මස 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා දිනද, අභිනව සුර්ය වර්ෂය සඳහා අප්‍රේල් මස 26 වන ඉරිදා දින ද නව සඳ බැලීම මැනවි.

පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්නානයට:

අප්‍රේල් මස 11 වෙනි සෙනසුරාදා දින නුගපත් යුෂ මිශ්‍ර නානු ගා ස්නානය කොට ඉෂ්ට දේවතා අනුස්මරණයෙහි යෙදී වාසය මැනවි.

අලුත් අවුරුදු උදාව:

අප්‍රේල් මස 13 වැනි සඳුදා දින අපර භාග 08.23 ට සිංහල අලුත් අවුරුද්ද උදාවෙයි.

පුණ්‍ය කාලය:

අප්‍රේල් මස 13 වන සඳුදා අපර භාග 01.59 සිට එදින රාත්‍රී 02.47 (අප්‍රේල් මස 14 වන අඟහරුවාදා පුර්ව භාග 02.47) දක්වා පුණ්‍ය කාලය බැවින් අප්‍රේල් මස 13 වන සඳුදා අපර භාග 01.59 ට පළමුව ආහාර පාන ගෙන සියළු වැඩ අත්හැර ආගමික වතාවත් වල යෙදීමද, පුණ්‍ය කාලයේ අපර කොටස තුළ එනම්, අප්‍රේල් මස 13 වන සඳුදා අපර භාග 08.23 සිට අප්‍රේල් මස 14 වන අඟහරුවාදා පුර්ව භාග 02.47 දක්වා පහත දැක්වෙන අයුරින් ආහාර පිසීම, වැඩ ඇල්ලීම, ගණුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය ආදී නැකත් චාරිත්‍ර විධි ඉටු කිරීමද මැනවි.

ආහාර පිසීම:

අප්‍රේල් මස 13 වෙනි සඳුදා අපර භාග 10.05 ට ශ්වේතවර්ණ (සුදු පැහැති) වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා ලිප් බැඳ, ගිනි මොළවා දී කිරි මිශ්‍ර කිරිබතක් ද තල මිශ්‍ර කැවිලි වර්ගයක් සහ අග්ගලා පිළියෙල කරගැනීම මැනවි.

වැඩ ඇල්ලීම, ගණුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය:

අප්‍රේල් මස 13 වෙනි සඳුදා අපර භාග 10.43 ට ශ්වේතවර්ණ (සුදු පැහැති) වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා සියළු වැඩ අල්ලා ගණුදෙනු කොට ආහාර අනුභවය මැනවි.

හිසතෙල් ගෑම: 

අප්‍රේල් මස 15 වෙනි බදාදා දින පුර්ව භාග 09.17 ට නැගෙනහිර දිශාව බලා හිසට කොහොඹ පත් ද, පයට කොලොන් පත් ද තබා හරිත වර්ණ (පලාවන්) වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී කොහොඹ පත් යුෂ මිශ්‍ර නානු ද තෙල් ද ගා ස්නානය කිරීම මැනවි.

රැකී රක්ෂා සඳහා පිටත්ව යෑම:

අප්‍රේල් මස 17 වන සිකුරාදා ලා නිල් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී හකුරු සහ තල මිශ්‍ර කිරිබතක් අනුභවකර පුර්ව භාග 07.56 ට නැගෙනහිර දිශාව බලා පිටත්ව යෑම මැනවි.

පැල සිටුවීමට:

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2020 ක් වූ අප්‍රේල් මස 19 වන ඉරිදා දින පුර්ව භාග 11.38 ට රතු සහ කහ මිශ්‍ර (තඹ) වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා සුබයි.

නානු සැදීමට ගන්නා ඹෂධ: 

කළාඳුරු අල, කුම්කුමප්පු, සුදු හඳුන්, විෂ්ණු ක්‍රාන්ති, ගොරෝචන, සස්සඳ මුල්, ඉරිවේරිය, නස්නාරන් මුල්, සැවන්දරා මුල්, නෙළුම් දඬු, ගොඩමානෙල් අල, බෙලිමුල්, වෙනිවැල්ගැට, ඊ තණ යන වර්ග 14 සමව ගෙන, තලා අලුත් මුට්ටියක දමා තම්බා පත අට දෙකට සිඳ ගන්න. ඉන් පසු දිවුල් පත් කොටා ඒවායේ යුෂ ද දෙහි ඇඹුල් ද, ඉහත සිඳගත් දියරයට දමා හොඳට මිශ්‍ර කොට පිරිසිඳු රෙද්දකින් පෙරා ගන්න. එවිට ලැබෙන දියරය නනුය.

හිසතෙල් සඳහා තෙල් වර්ග: 

මෙලෙස සාදාගත් නානු ද, (තල තෙල්, මි තෙල්, අබ තෙල්, කොහොඹ තෙල්, සහ එඬරු තෙල්, යන පස් තෙල් ද) ගා ස්නානය කරනු මැනවි. (හිසතෙල් ගෑමේ නානු හා තෙල් වට්ටෝරුව පැරණි පුස්කොළ පොතකින් උපුටා ගන්න ලදී.)

සැ. යු. :  ඉහත නැකත් වේලාවන් සකස් කර ඇත්තේ සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුග්‍රහය ඇතිව සිංහල අවුරුදු නැකත් කමිටුව විසිනි.

උපුටා ගත්තේ, 2020 - 2021 ලංකා පංචාංග ගෘහස්ථ ලිතෙනි.

Auspicious Times of the Sinhala and Tamil New Year 2020

A traditional vacation of Aluth Avurudda is equally vital for Sinhalese and Tamil individuals of Sri Lanka
 

Sinhala Aluth Avurudu could be a joyful pageant celebrated by each Sinhalese and Tamil Sri Lankans to make sure an honest harvest and to bring prosperity and happiness to the country. The dates of the vacation resolve by astrologists. Sinhala Avurudu happens once the Sun moves from Meena Rashiya to Mesha Rashiya finishing a 12-month cycle. The vacation falls between April thirteenth and fourteenth.

The Sinhala and Tamil New Year are celebrated with a lot of passion, pomp, and fanfare. Consistent with ancient pseudoscience belief, the sun completes its movement across the twelve segments of the Zodiac within the course of a year taking one month to travel every constellation. The transition of the Sun from the house of Pisces to the House of Aries marks the start of New Year (Aluth Avurudu) and is sometimes celebrated on April fourteenth once a year.

The entire island takes on a festive mood as individuals prepare for the approaching celebrations by cleansing homes, shopping and creating New Year sweetmeats, to start the New Year on a joyous and positive note. it's celebrated by all the folks of Sri Lanka no matter religious affiliations.
A number of customs and ancient beliefs are related to the year celebrations within the country. The Sinhalese are influenced by pseudoscience faiths and perform many non-secular practices throughout this time.

Auspicious Times for brand spanking New Year
Bathing for the Old Year – April 11th Saturday
The Dawn of the New Year – April 13th Monday 08.23 pm
Puny Malaya (Inauspicious Time) – April 13th Monday, from 01.59 pm to April 14th Tuesday 02.47 am
Lighting the fireside and preparation of meals (Dress in white) – April 13th Monday 10.05 pm
Exchanging money and therefore the 1st meal of New Year (Dress in white) – April 13th Monday 10.43 pm
Anointing oil – April 15th Wednesday 09.17 am
Leaving for work – April 17th Friday 07.56 am

AWURUDDA AWURUDU AVURUDU AVURUDDA NAKATH NAKETH NEKATH NEKAT NAKETH NAKET CHARITHRA CHARITTRA, CHARITTHRA SUBA MUHURTHA . CHARITRA