My Life ත්‍රි විල් සඳහා නියමයන් සහ කොන්දේසි

MyLifeLK.com තුල ඇති online 3w parks වලට ත්‍රි වීල් රථයක් ඇතුලත් කිරීම (සාමාජිකත්වයක්) සඳහා වන නීති රීති හා කොන්දේසි.

My Life ආයතනය සමඟ අත්වැල් බැඳ ගැනීමටත්, ඒ තුලින් දිගු ගමනක් යෑමටත්, හා ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් සේම, ඔබ ත්‍රි වීල් රථය අප වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් කිරීමටත් ගත් තීරණය අපි අගය කොට දක්වන්නෙමු. එලෙසින්ම අප හා තැබූ විශ්වාසය කෙරෙහි ස්තුතිය පුද කරන්නෙමු.

 

1) සාමාජික ගාස්තු ගෙවීම් හා සක්‍රිය සාමාජිකත්වය

 1. MyLifeLK.com වෙබ් අඩවිය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ 3w parks වෙනුවෙන් වෙන්වූ කොටසේ ඔබගේ ත්‍රි වීල් රථය ලැයිස්තු ගත කර (පාර්ක් කිරීම) ඔබ වෙත ඔබටම වෙන්වූ සාමාජික අංකයක් ලබා දෙනු ඇත.
 2. ඉහත (1 චේදයේ) සේවාව සඳහා මුල් මාස තුන සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ වනු ඇත.
 3. ඉහත (1 චේදයේ) සේවාව සඳහා හතර වන මාසයේ ආරම්භක දින හෝ ඊට ප්‍රථම, අදාළ මාසික ගාස්තුව වන රු 100ක මුදල අප මව් ආයතනයේ (නිව් දේශනී ඩ්‍රෙස් පොයින්ට් (පුද්) සමාගම) පහත (5 චේදයේ) බැංකු ගිණුමට බැර කර, ඒ බව අප ආයතනය වෙත දැනුම් දී, රිසිට් පත සුරැකිව තබා ගත යුතුය. (උදාහණයක් වශයෙන් ඔබ අප My Life 3w සඳහා ලියාපදිංචි වූ දිනය ජුනි 17 නම්, ජුනි 17 සිට ජුලි 16 දක්වාවූ පළමු මාසයද, ජුලි 17 සිට අගෝස්තු 16 දක්වාවූ දෙවන මාසයද, අගෝස්තු 17 සිට සැප්තැම්බර් 16 දක්වාවූ තෙවන මාසයද, සඳහා කිසිදු ගෙවීමක් නොකළ සිටිය හැකි වන අතර හතර වන මාසයේ ආරම්භක දිනය වන සැප්තැම්බර් 17 දින හෝ ඊට ප්‍රථම දිනෙක ඔබගේ මුල්ම රු 100 මාසික ගාස්තුව ගෙවිය යුතු වේ.)
 4. ඉහත (3 චේදයේ) ආකාරයට ඔබගේ සමාජිකත්ව දිනය 17 නම්, ඉන් පසු සෑම මසකම 17 දිනට හෝ ඉන් පෙර දිනෙක මාසික ගාස්තුව ගෙවිය යුතු වනු ඇත.
 5. යම් මාසයක ඔබගේ මුදල් ගෙවන දිනය බැංකු නිවාඩු දිනයක් වුවහොත්, ඔබ සාමාජිකත්වය අක්‍රිය වීමකට භාජනය වීම (පහත 07 චෙදය අනුව) වලක්වා ගැනීමට සඳහා කලින් දිනයක මුදල් බැංකු ගත කිරීමට වග බලාගන්න.
 6. සියලුම මාසික සාමාජික ගාස්තු සම්පත් බැංකුවේ අම්බලන්ගොඩ ශාඛාවේ, New Deshanee Dress Point (PVT) Ltd ආයතනයට අයත් අංක 107214011621 දරණ ගිණුමට බැර කල යුතුය.
 7. යම් හෙයකින් ඔබගේ ගෙවීම දිනක් හෝ ප්‍රමාද වුව හොත් ඔබගේ සක්‍රිය සාමාජිකත්වය (Active membership) අහිමි වන නමුත්, එම දිනයේ සිට තවත් ඉදිරි මාස තුනක් සඳහා ඔබගේ ත්‍රි වීල් රථය My Life 3w park එකෙන් ඉවත් නොකෙරෙනු ඇත.
 8. ඉහත (7 චේදයේ) අවස්ථාවකදී නැවත සාමාජිකත්වය සක්‍රිය කිරීමට සියලු හිඟ ගාස්තු මුදල් ගෙවිය යුතුය. (නමුදු මෙම සක්‍රිය කිරීම, පහත 3.2.2 චේදයේ සඳහන් වන නොකඩවා සක්‍රිය සාමාජිකත්වයක් පවත්වාගෙන යෑම නොවේ)
 9. ත්‍රි වීල් රථ රියදුරුට හෝ මුළු රටටම බලපාන ව්‍යසන අවස්ථාවකදී, හෝ වෙනත් සුවිශේෂී කාරණයක් මත සාමාජිකත්වය තාවකාලික අක්‍රිය වීමක් සිදුවුවහොත් ඒ ගැන අවසාන තීරණය අප ආයතනය සතු වන්නේය.
 10. සාමාජිකත්වය අක්‍රිය වීමට යන මෙවන් විශේෂ අවස්ථාවකදී අප ආයතනය දැනුවත් කිරීම තුලින් අක්‍රිය වීම වලක්වාලනු හැකිවේ. (මෙම අක්‍රිය වීම් බලපානුයේ මාසික හා වාර්ෂික ත්‍යාගයන් සඳහා ය.)
 

2) ඔබගේ 3w හයර් එක online payment එකක් විදියට ලබා ගන්නා විට,

 1. අප MyLifeLK.com වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබගේ සේවාවන් මිලදී ගැනීමක් සිදුවන අවස්ථාවකදී, ඔබගේ සේවාව වෙනුවෙන් අපහට credit card ආයතන හා වෙනත් ආයතන වෙත ගෙවීමට සිදුවන සමහරක් සේවා ගාස්තු නිසා 08% ක ප්‍රතිශතයක් ගනුදෙනු ගාස්තුවක් (A transaction fee) වශයෙන් අය කරගන්නා අතර ඉතිරි මුදල ඔබ වෙත ලැබීමට සලස්වනු ඇත. (පෙර ලබාදීමක් සිදු කර නොමැතිනම්, පළමුවන online payment එක ඔබගේ ත්‍රි වීල් ගාස්තුවක් වශයෙන් සිදුවන අවස්ථාවේදී ඔබගේ මුදල් බැරකළ යුතු ගිණුම් අංකය ලබාදෙන්න)
 2. සෑම online payment එකක් සිදු කරන අවස්ථාවකදීම ඔබගේ සම්පුර්ණ සාමාජික අංකය ඔබ පාරිභෝගිකයා වෙත ලබාදෙන්න.
 3. ඔබේ ගෙවීම නිවැරදිව සිදු කර තිබේද නැද්ද යන්න තහවුරු තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ගනුදෙනු කරු පිටත්ව යාමට පෙර 0761381110 හෝ 0773495889 අමතන්න. (කුමන වෙලාවක වුවත්)
 4. ඔබගේ ගනු දෙනු සඳහා වන මුදල් ඔබගේ බැංකු ගිණුමට බැර වන්නේ ගනු දෙනුව සිදුවී දින 07ත් 10ත් අතර කාල සීමාවක් තුලදීය.
 5. එමෙන්ම, පාරිබෝගිකයා සෘජූවම (offline) ඔබ සේවාවන් සඳහා මුදල් ගෙවීමට තීරණය කරන්නේ නම් එහිදී අප ඔබගෙන් කිසිදු මුදලක් අය නොකරන්නෙමු.
 

3) දිනුම් ඇදීම් සහ ත්‍යාගයන්

(1) මාසිකව රු 10,000ක්
 1. අප ආයතනය විසින් සිදු කරන මාසික දිනුම් ඇදීමකින් අහඹු ලෙස තෝරා ගනු ලබන ත්‍රි වීල් රථ රියදුරකු හට සැම මසකම රු 10,000ක මුදල් ත්‍යාගයක් පිරිනමනු ඇත. (මෙම දිනුම් ඇදීම පෙර දැනුවත් කිරීමකින් පසු, ඕනෑම අයෙකුට සහභාගී විය හැකි ස්ථානයක සිදු කරනු ලබයි)
 2. මේ සඳහා සුදුසු කම් ලැබීමට දිනුම් අදින මොහොත වන විට සක්‍රිය සාමාජිකත්වයක් (Active membership) තිබීම අනිවාර්ය කරුණකි.
 3. නොමිලේ සාමාජිකත්වය ලබන මුල් මාස තුන තුල මෙම මාසික දිනුම් ඇදීම සඳහා වලංගු නොවේ.
 4. මෙම දිනුම ලබාදෙන අවස්ථාව වන විට අප ආයතනය විසින් ලබාදෙනු ලබන sticker එක ඔබේ 3w රථයේ හොඳින් පෙනන ස්ථානයක අලවා තිබිය යුතු වේ. (ඒ වන විට sticker එක ලබාදී ඇත්නම්)
 5. මෙම මාසික දිනුම් ඇදීම සිදු කර ලීම සඳහා සක්‍රිය ත්‍රි වීල් රථ සාමාජිකත්වයන් 1,000ක් තිබීම අවම සුදුසු කම වේ. එසේ නොවන අවස්ථාවක මෙම දිනුම් ඇදීම සිදු නොකරනු ඇත.
(2) වාර්ෂිකව අලුත්ම ත්‍රි වීල් රථයක්
 1. අප ආයතනය විසින් සිදු කරන වාර්ෂික දිනුම් ඇදීමකින් අහඹු ලෙස තෝරා ගනු ලබන ත්‍රි වීල් රථ රියදුරෙකු හට සෑම වසරක් පාසාම අලුත්ම ත්‍රි වීල් රථයක් පිරිනමනු ඇත. (මෙම දිනුම් ඇදීම සිදුවනුයේ සෑම My Life ත්‍රි වීල් රථ සාමාජිකයෙකුටම සහභාගී විය හැකි ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක, රුපවාහිනි නාලිකාවක්ද සමඟය.)
 2. ඉහත වාර්ෂික දිනුම් ඇදීමට සුදුසු කම් ලැබීමට පසුගිය අවුරුද්ද (අදාළ කාලසීමාව) තුල නොකඩවාම සක්‍රිය සාමාජිකත්වයක් (Active membership), මෙම වාර්ෂික දිනුම් ඇදීම සිදුවන අවස්ථාව වනතුරුම පවත්වාගෙන ආ යුතුව ඇත. (අදාළ කාලසීමාව යනු ඔබගේ සාමාජිකත්වය අවුරුද්දක් සම්පුර්ණ නොවන අවස්ථාවකදී වේ)
 3. නොමිලේ සාමාජිකත්වය ලබන මුල් මාස තුන තුල මෙම වාර්ෂික දිනුම් ඇදීම සඳහා වලංගු නොවේ.
 4. මෙම දිනුම ලබාදෙන අවස්ථාව වන විට අප ආයතනය විසින් ලබාදෙනු ලබන sticker එක ඔබේ 3w රථයේ හොඳින් පෙනන ස්ථානයක අලවා තිබිය යුතු වේ.
 5. මෙම වාර්ෂික මහා දිනුම් ඇදීම සිදු කර ලීම සඳහා සක්‍රිය ත්‍රි වීල් රථ සාමාජිකත්වයන් 10,000ක් තිබීම අවම සුදුසු කම වේ.