සරලව කිව්වොත් මේ වැඩසටහන online විතරක් ක්‍රියාත්මක වන මුදල් උපයාගතහැකි එකක්.

ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වැඩසටහනට ලියාපදිංචි වෙලා, ඒ තුල අපේ මේ website එකේ ඕනෙම product එකක්, page එකක්, article එකක්, Facebook වගේ සමාජමාධ්‍ය වලට share කරලා, ඒ ඒ post වලට ලැබෙන clicks හා sales වලට අනුව මුදල් ලබාගන්න.

හරිම සරලයි, ලේසියි...

Our Website on Facebook

EARN BY CLICKS

එක Post click එකකට Rs 0.10ක්

EARN BY SALES

විකුණුම් වලින් 1% සිට 20% දක්වා කොමිස්

මෙතනින් click කර ලියාපදිංචි වන්න

Here's How Your Affiliate Account Looks

This is the affiliate account registration page on mobiles. Fill out the form by giving your name, email & password.

මේ ඔබේ අනුබද්ධ ගිණුමට ලියාපදිංචි වීමට ඇති පිටුවයි. ඔබගේ නම, email ලිපිනය හා පාස්වර්ඩ් එක දී පෝරමය පුරවන්න. ඉන් පසු ඔබට ඔබගේම අනුබද්ධ ගිණුම ලැබෙනු ඇත. අප විසින් එය අනුමත කරන තුරු ඔබට අපේ website එක share කර මුදල් ඉපයීමට නොහැක. වරින් වර ඔබගේ email ගිණුම check කරන්න. අනුමත වූ පසු මුදල් ඉපයීම ආරම්භ කල හැකි වනු ඇත.

This is the affiliate account LOGIN in the same page. Give your email & password to login.

මේ ඔබේ අනුබද්ධ ගිණුමට ඇතුලත් වීමට ඇති ස්ථානයයි. ඔබගේ email එක හා පාස්වර්ඩ් එක දී ලොග් වෙන්න. අපගේ මෙමෙ වෙබ් අඩවියෙහි උඩින්ම ඇති මෙනු එකේ තියෙන Affiliates කියන තැන click කරලා ඕනෙම වෙලාවක මේ පිටුවට එන්න පුළුවන්.

ඔබගේ අනුබද්ධ ගිණුම දිගහැරෙනුයේ මෙවැනි ආකාරයකටය. මෙහි ඊතලයෙන් දැක්වෙන ස්ථානය click කර මෙනු එක ලබාගන්න.

Click on the icon by showing the arrow & open the menu on mobiles.

දිග හැරුණු මෙනු එක mobile phones තුල දිස්වන්නේ මෙවැනි ආකාරයකටය. එහි සංකේත මගින් හදුන්වන ස්ථාන ඉහත ආකාරයට හදුනාගන්න.

මෙම program එක ගැන දැන ගතයුතු සියලු විස්තර ඇත්තේ, අන්තිම සංකේතය මඟින් පෙන්වන Guide යන ස්ථානයේ වේ. ගිණුම අනුමත වීමට ප්‍රථම එය කියවා තේරුම් ගැනීමද වැදගත් කරුණක් වනු ඇති..

මෙතනින් click කර ලියාපදිංචි වන්න